Med passion för
kreativitet.

Vi skapar möjligheter för varumärken och företag genom strategisk och kreativ kommunikation. Med passion och engagemang utformar vi starka produktioner med kraft att påverka och beröra samtidigt som de genererar tillit och framgång.

publiciteta | kreativ kommunikationsbyrå och designstudio sedan 2003.

IDÉ, STRATEGI & KONSULTATION

DESIGN & ILLUSTRATIONER

DIGITALA MEDIER & TEKNIK

PRODUKTION, TRYCK & EXPO

FOTO & KREATIV BILD

[publicitet]+a

Från ordet publicitet, med innebörden att skapa synlighet i det offentliga rummet för ett varumärke förknippat exempelvis med en produkt, ett företag eller en organisation.

Vi utvecklar ingångar till olika målgrupper och väcker intresse genom strategisk, kreativ och rätt designad kommunikation.

Då känsla till stor del styr våra val krävs genuin passion och engagemang i uppdraget för att skapa det som folk bryr sig om och uppmärksammar. Och det är ju precis det som vårt arbete handlar om. Vi arbetar alltid med våra uppdragsgivares kunskap om sitt område i centrum. Tillsammans kan vi då skapa rätt produktion för rätt ändamål.

Publiciteta är en unik partner på många sätt. Vi erbjuder alla typer av konsultation och grafisk produktion. Vi har som ambition att vara en leverantör som är lätt och rolig att arbeta med. Vi strävar efter att klargöra det komplexa och levererar produktioner med ett tydligt mål och syfte.

Vi är en kreativ kommunikationsbyrå och designstudio som startade 2003. Vi finns i södra Sverige i en härlig gårdsmiljö där man kan se och känna kreativiteten växa. Vi arbetar i stor utsträckning internationellt och vår nisch är medicinteknik, men vi har uppdragsgivare i många andra branscher. Vi är ett team med omfattande kunskap och erfarenhet som arbetar för långsiktiga relationer där vi skapar bra produktioner, tillsammans.

Välkommen hem till Publiciteta.

Publiciteta&Co
Box 61 | 261 07 Asmundtorp
042-15 25 66 | info@publiciteta.seSkype: publiciteta